خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶/ کتاب « انتقال قدرت»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۶/ کتاب « انتقال قدرت»

حاکم شرع دادگاه قم ، اهل پاکستان است!!

  • چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۷۶

چهارشنبه 5 شهریور 1376 // 24 ربیع‌الثانی 1418 // 27 آگوست 1997

 

جمعی از گروه پژوهش‌های اسلامی دانشگاه [= جامعه اسلامی پژوهشگران] آمدند. کار خودشان را گزارش دادند و اظهار آمادگی به همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک نمودند. از من هم استمداد کردند و گفتند هزار عضو دارند.

آقای نقوی، حاکم شرع دادگاه قم آمد. اهل پاکستان است. خواست بیشتر به شیعیان پاکستان برسیم. از کشتار شیعیان اظهار نگرانی کرد. از ترکیب شورای بیست نفره که اخیراً با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تأیید رهبری، برای شیعیان پاکستان تشکیل شده، انتقاد داشت.

آقای پویا، مدیر روزنامه ندای وقت پاکستان آمد. برای روزنامه‌اش کمک خواست و گفت به نفع خانم بوتو و علیه دولت نوازشریف تبلیغ می‌کند. گفتم نمی‌خواهیم در امور داخلی پاکستان دخالت ‌کنیم.

عصر مصاحبه طولانی با خانم الیسون [بارتل، سردبیر نشریه بین‏ المللی صنعت آب و برق]، دربارة برنامه‌های سدسازی در ایران داشتم.[1] خبرنگار مجله تخصصی سد است که در انگلیس منتشر می‌شود و به 164 کشور می‌رود. از سدهای کرخه و کارون و شهیدرجایی بازدید کرده و تحت تأثیر پیشرفت و وسعت صنایع سدسازی در ایران شده است.

آقای [اکبر] ترکان آمد. برای کار در مرکز تحقیقات استراتژیک مذاکره داشتیم. پیشنهاد تحقیق دربارة مدیریت مؤثر برای شرکت‌های دولتی داد. با فاطی تلفنی صحبت کردم. خواست سفر خانم‌هایی از آمریکا را لغو نکنیم. میهمان انجمن همبستگی زنان هستند.

 

 

[1]  - متن کامل این مصاحبه در همین پایگا در دسترس است.