خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خوسری وزارت اظلاعات در اعدام مجرم قطری

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۷۵

 

چهارشنبه 10 مرداد 1375 | 14 ربیع‌الاول 1417 31 جولای 1996

 

عقد ازدواج یکی از کارمندان دفتر و نیز صبیه آقای مؤمنی شهمیرزادی را بستم. هیأت امنای دانشگاه تبریز آمدند. درخواست داشتند در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه تبریز شرکت کنم. قرار شد اگر با مراسم بهره‌برداری از طرح عظیم انتقال آب زرینه‌رود به تبریز همزمان شود، بپذیرم. برای عمران استان، تقاضاهای دیگری هم بود.

اخوی محمد، [معاون اجرایی   رئیس‌جمهور]، برای مسائل تنظیم بازار و بازسازی و موارد هزینه اعتبارات اختصاصی   رئیس‌جمهور آمد. آقای [علی] تابش، معاون [سیاسی] وزیر کشور آمد. دربارة انتخابات شوراها و وقت انتخابات ریاست‌جمهوری کسب نظر کرد. قرار شد، همین امسال انتخابات شوراهای شهر و روستاها را شروع کنند و انتخابات ریاست‌جمهوری در نیمه اول خرداد سال 1376 انجام شود.

عصر در جلسه هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم. بر آماده شدن دستگاه‌ها برای بهره‌برداری از سفر آقای [نجم‌الدین] اربکان، نخست‌وزیر ترکیه که قرار است، با هیأت بزرگی از بخش‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی ترکیه به ایران بیایند، تأکید کردم.

شب شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در دفترم جلسه داشت. بحث دربارة اساسنامه جدید جامعه بود. آخر شب خبر دادند که بناست شخص مجرم قطری که محکوم به اعدام است، اعدام شود. وزارت امور خارجه، مایل است که ضمن معامله‌ای با قطر آزاد شود. به محسن گفتم، پیگیری کند که به تأخیر بیندازند. معلوم شد، عصر دیروز اعدام شده است. احتمالاً وزارت اطلاعات خودسری کرده است؛ قرار شد آقای [محمد] یزدی، [رئیس قوه قضاییه] رسیدگی کند. شب دیر وقت در دفترم خوابیدم.