خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

آیت الله خزعلی یک نسخه دعای حرز برای آقای هاشمی برد و گفت که اگر روز 19 فروردین بخوانم، هر دعایی، مستجاب می شود.

  • تهران
  • پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۷۵

 پنج‌شنبه 18 مرداد 1375 | 22 ربیع‌الاول 1417 8 آگوست 1996

 

[آقای ارواسکار ساریوسکی]، سفیر فنلاند برای خداحافظی آمد. آقای [ابوالقاسم] خزعلی آمد. یک نسخه دعای حرز برای من آورد که از حاج آقا مجتبی قزوینی گرفته و معتقد است که اگر روز 19 فروردین بخوانم، هر دعایی را مستجاب است. خودش تعریف کرد که پس از عملیات حلبچه خوانده و از خدا خواسته که انتخابات بدون خطر بگذرد و بتواند سفری بدون خطر به حلبچه داشته باشد؛ هر دو مستجاب شده است. گفت، آقای [سیدعبدالکریم] کشمیری هم که اهل معناست و مورد تأیید امام هم بوده، این حرز را اصل می‌داند و از قول ایشان نقل کرد که انقلاب، عاقبت به خیر است.

آقای [مراد] غیاث‌الدین، رئیس پارلمان اسلامی انگلستان و جانشین مرحوم کلیم صدیقی، همراه پسر کلیم صدیقی، مدیر هفته‌نامه کرسنت کانادا آمد. توضیحاتی دربارة وضع مسلمانان انگلیس و پارلمان داد و استمداد کرد. تا ساعت پنج کارها را انجام دادم و به محل سد لتیان رفتیم. تا شب عفت و بعضی از بچه‌ها و بستگان هم آمدند. عصر مقداری شنا کردم.