خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران‌ها»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران‌ها»

تشویق ترکان و جایزه به مدیران

  • تهران
  • چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۷۴

[آقای راین هول ه‏شنگ]، سفیر آلمان برای خداحافظی و [آقای احمد سبحانی]، سفیر جدیدمان در گابُن، برای کسب نظر و خداحافظی آمدند. [آقای محمد جهرمی]، استاندار فارس و [آقای غلام حسین نوذری]، نماینده کازرون آمدند. برای گرفتن عوارض جهت انجام امور عمرانی استان استمداد کردند و برای امور زیربنایی و عمران اطراف دریاچه پریشان برای جهانگردان کمک گرفتند و از وضع وزیر کشور انتقاد داشتند.

آقای [اکبر] ترکان، [وزیر راه و ترابری] و معاونان آمدند و برای امور راه ‏آهن سراسری و راه‌آهن بندر عباس توضیحاتی دادند؛ تشویق شان کردم. قرار شد جوایزی به مدیران مؤثر بدهند. آقایان [محمدحسین]عادلی، [معاون اقتصادی وزارت امور خارجه] و [عبدالناصر] همتی، مدیر بیمه [مرکزی ایران]، برای تبریک عید آمدند. آقای عادلی، گزارشی از پیشرفت و عمران در استان خوزستان داد که عید به آنجا سفر کرده بود.

عصر در جلسه  هیئت  دولت آیین ‏نامه جمع ‏آوری آنتن های ماهواره تصویب شد و همچنین بر ضرورت توسعه تبلیغات سازندگی تأکید شد. شب کارها را انجام دادم. برنامه سفر هند را تصویب نمودم. به خانه آمدم. محسن اینجا بود؛ درباره قرارداد [تجهیزات ثابت و متحرک] مترو با چین صحبت شد؛ مجموعاً خوب می‌داند.