خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

  • تهران
  • پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۷۴

پنج‌شنبه 29 تیر 1374 // 21 صفر 1416// 20 جولای 1995

 

در لتیان بودیم. گزارش‌ها و کارها را آوردند. آنجا هم هوا گرم بود؛ البته کمی بهتر از تهران. در گزارش‌ها، خطر سقوط شهر ژپا در بوسنی و هرزگوین موردتوجه است.