خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

تقاضاهای مالی مصباح یزدی از هاشمی!!

  • سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۷۴

 

سه‌شنبه 20 تیر 1374 // 12 صفر 1416// 11 جولای 1995

 

عفت و بعضی از بچه‌ها، برای استراحت در محل سد شاه عباس‌کبیر به اصفهان رفتند. آقای دکتر [مصطفی] معین آمد و برای تجهیز مرکز جدید طب کودکان استمداد کرد. چند ملاقات دیگر هم داشتیم که چون دو سه روز گذشته، فعلاً یادم نیست. اگر به خاطرم آمد، بعداً می‌نویسم.

عصر آقای [محمدتقی] مصباح یزدی آمد. برای مؤسسه امام خمینی که قبلاً به نام باقرالعلوم (ع) بود، استمداد کرد؛ هم کمک مالی و هم کمک برای تصویب امتیاز دانشگاه با تفاوت‌هایی با سایر دانشگاه‌ها. شب در دفترم ماندم و تا ساعت دوازده شب کار کردم.