خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

  • جمعه ۱۶ تیر ۱۳۷۴

جمعه 16 تیر 1374 // 8 صفر 1416// 7 جولای 1995

 

پیش از ظهر، برای خطبه‌های جمعه مطالعه می‌کردم. ظهر بچه‌ها در کرج میهمان بودند و من در خانه تنها ناهار خوردم. خطبه‌ای درباره امامت و خطبه‌ای در مورد شکست توطئه اخیر آمریکا بود. عصر به مطالعه بولتن‌ها و گزارش‌ها گذشت.

محسن آمد و گزارش بازرسی سازمان انرژی اتمی را داد. ارجاع به دادگاه را در مورد تخلف آلمان، تأیید می‌کند و از توضیحات آقای امراللهی، در مورد عدم‌ترخیص تجهیزات نیروگاه که دادگاه اجازه داده بود و اکنون دچار مشکل شده، قانع نشده و در قرارداد با روسیه، نقاط مبهم پیدا کرده که باید ترمیم شود.

آقای [محمدحسن] رحیمیان، [رییس بنیاد شهید]، دو رونوشت از دو نامه آورد که برای امام در اوایل انقلاب نوشته بودم. یکی به امضای من و دیگری به امضای من و آقایان خامنه‌ای و باهنر و بهشتی و موسوی اردبیلی که هر دو به خط من و انشای من است؛ جالب است و تاریخی.