خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

  • دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۷۴

دوشنبه 12 تیر 1374 // 4 صفر 1416 3 جولای 1995

 

بعضی از رسانه‌های خارجی در نقل مصاحبه دیروز، شیطنت‌هایی دارند که تفسیر به سازش‌کاری می‌کنند، ولی عمدتاً بدون تفسیر نقل می‌کنند؛ به‌خصوص خود سی ان ان که در چند پخش خبری آورده است.

آقای [جلیل] بشارتی، از دفتر مناطق محروم [نهاد ریاست‌جمهوری] آمد و گزارش کار داد؛ حرف تازه‌ای نداشت. اجازه گرفت، پانصد میلیون تومان برای نقاط محروم آذربایجان شرقی، بعد از سفر استانی داده شود.

مهندس [میرحسین] موسوی، [مشاور سیاسی رئیس‌جمهور] آمد. تشکر داشت از سیاست جدید ارزی و تأکید بر مداومت داشت. پیشنهاد کرد که در مقابل شیطنت بعضی در ارتباط با [جمهوری] آذربایجان، گروهی هم باشند که برعکس، خواستار انضمام آن به ایران باشند. درخواست داشت که فضای مناسبی برای انتخابات تأمین بشود و از قانون جدید در دست تصویب در مجلس، در خصوص اختیارات زیادی شورای نگهبان، اظهار نگرانی نمود.

آقای میرسلیم، برای دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد. سرماخوردگی و تب داشت. آقای [حسین] محلوجی، [وزیر معادن و فلزات] آمد. از عکس‌العمل دفتر رهبری و مجلسیان، در مقابل اظهاراتی که درباره استیضاح و سفره رهبری در میهمانی دولت و نیز تحریک‌پذیری دفتر گفته، نگران بود. برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس مشورت کرد که نپذیرفتم. گزارش هزینه‌هایی برای تبلیغات خارجی داشت.

عصر دکتر [حسن] روحانی آمد. درباره دبیر جامعه روحانیت مبارز و انتخابات مجلس آینده مذاکره شد و اظهار رضایت از مصاحبه دیروز من و از ضعف مترجم گفت. فاطی و ‌[محمدجواد] ظریف آمدند. درباره مشکل ایران در کنوانسیون‌ها، به خاطر بعضی از قوانین اسلامی و مدنی سابق گفتند که مانع پیوستن ما است؛ راهی ارائه دادم.