خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۷۴ / کتاب «مرد بحران ها»

  • جمعه ۲ تیر ۱۳۷۴

جمعه 2  تیر  1374     |24  محرم 1416                                  23 ژوئن 1995

 

در خانه بودم. دو ساعتی وقت، صرف نوشتن دو روز خاطرات مانده در سفر آذربایجان کردم که خیلی مفصل شد. مقداری هم استراحت کردم که سخت مورد نیاز بعد از سفر پُرکار است. به استخر خانه کُلر زدم.

 شب با محسن در مورد طرح توسعه آبیاری تحت فشار برای اراضی دیم و تبدیل آبیاری ثقلی[= سطحی] به بارانی و قطره‌ای صحبت کردیم. عصر فاطی آمد و سئوالاتی در مورد حقوق زن داشت.  برای کنفرنس جهانی زن پکن آماده می‌شوند و خواست که مواظبت کنیم، خیلی شلوغ نشود.