خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • توصیه امام در پرهیز از شتابزدگی در خلیج فارس

توصیه امام در پرهیز از شتابزدگی در خلیج فارس

انعکاس جهانی مصاحبه موشکی هاشمی

  • سه شنبه ۴ فروردین ۱۳۶۶
سه‌شنبه 4 فروردین   |   23 رجب 1407                                24  مارس 1987     تا ساعت  هشت و نیم صبح در خانه مطالعه کردم. مهدی برای درس خواندن به منزل دوستش رفت. همراه محافظان به بیمارستان فیروزگر رفتیم. دکتر جزایری معاون پارلمانی وزارت بهداشت و درمان هم آمده بود. حدود 45 مجروح جنگی در بخش خوابیده بودند. از همگی احوالپرسی کردم. پسته وگل هدیه دادم. وضعشان بد نبود. اکثراً از مجروحان عملیات کربلای پنج بودند. برای کارکنان بیمارستان در محل آمفی تئاتر صحبت کوتاهی کردم. با رادیو تلویزیون درباره مسائل خلیج‌فارس و اظهارات آمریکاییان در خصوص استقرار موشک‌های ما در تنگه هرمز و دادن یادداشت درباره تنگه و گروگان ها در لبنان و شایعه استقرار ایستگاه استراق سمع شوروی‌ها در ایران، در مقابل تحویل200 موشک اسکاد-‌‌‌ بی، به طور مفصل مصاحبه کردم  و آن شایعه را تکذیب نمودم.چند روزی است که اسمی از من در رسانه‌ها نبود و حدس زده شده که به جبهه رفته‌ام و به زودی عملیات انجام می‌دهیم. معمولاً این روزها غیبت که داشته باشیم، این جور تفسیر می‌شود. لازم بود در رسانه‌ها ظهور کنم.  قاعدتاً عیادت از مجروحان و انجام مصاحبه کافی است. عصر آقای ] علی[ رحمانی، پاسدارم که در کربلای پنج مجروح شده است، همراه چهار پاسدار دیگر روی ویلچر به منزل آمد و شرح حادثه مجروح شدنش در پشت کانال ماهی همراه چند فرمانده دیگر سپاه را داد. یک قواره پارچه که استاندار هرمزگان برایم فرستاده بود، به او هدیه دادم. جراحتش سخت بوده است.تا آخر شب به تماشای تلویزیون نشستم. دکتر ولایتی، ]در یک برنامه[ تلویزیونی خواستار آزادی گروگان مریض فرانسوی شد. با ] آقای میرحسین موسوی[ نخست وزیر تلفنی صحبت کردم. از حمله عراق به آذر پاد خبر داد  و گفت امام فرموده‌اند فعلاً به خاطر احتراز از برخورد آمریکایی‌ها اقدام عملی در خلیج‌فارس نشود و فقط زبانی اخطار کنید. قرار شد آقای ] علیرضا[ معیری در جلسه ] فریدون[ مهدی نژاد ] درباره ماجرای مک فارلین[شرکت کند.