خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶1 – پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶1 – پس از بحران

  • پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۶۱

پنجشنبه 29 مهر 

  قبل از جلسه علنی مطالعه کردم. در جلسه علنی چند لایحه تصویب شد و وزیر بازرگانی به سؤالی درباره گرانی و کمبود کالا جواب داد و درباره غیبت غفور ]صادقی[گیوی نماینده خلخال که به
علت محکومیت به زندان چند ماه غیبت داشته، بحث و رأی‌گیری شد که تصویب شد در مجلس بماند. ظهر جلسه‌ای با بعضی از نمایندگان تهران داشتیم. بعد از ظهر کلاس مواضع حزب جمهوری ]اسلامی[ داشتم و ملاقاتی با پاسداران بخش تدارکات سپاه که برایشان صحبت کردم*.شب شورای عالی دفاع داشتیم. درباره طرح دفاع از خارک بحث شد. مصاحبه‌ای انجام دادم* و ساعت دوازده به مجلس رفتم، شام خوردم و خوابیدم. دکتر مغاره‌ای آمد و تزریقی برای اصلاح جای جراّحی روی شکمم نمود. که مربوط به سوء قصد گروه فرقان است. کلوئید مانع اصلاح جای عمل است.