خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶1 – پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶1 – پس از بحران

  • پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۶۱

پنجشنبه 15 مهر  

 جلسه علنی داشتیم. چند لایحه تصویب شد. آقای ]اسدالله[بیات از مذاکرات مرموز دکتر ]ابراهیم[یزدی در سفر حج می‌گفت. عده‌ای از نمایندگان در صدد اعلام جرم علیه نهضت آزادی بودند. جو تندی حاکم است. عده‌ای نیز جلسه رسمی غیر علنی می‌خواستند که منصرفشان کردم.عصر گروهی از علمای سنّی کرد آذربایجان غربی آمده بودند که برایشان صحبت کردم*. یکی از مدیران اداری مجلس، همسرش را که به خاطر انجمنی بودن از معلمی اخراج شده بود، آورد و شکایت داشت و حق دارد. ساعت هشت شب به خانه آمدم.عفت به عروسی آقای مهدی مفتح رفته بود. آشیخ حسین هاشمیان آمد و گزارش سفر هیئت را به اروپا داد که در رابطه با مؤسسات تکمیلی مجتمع مس سرچشمه بوده است. در مورد استفاده از گاز SO2 و انواع تعاونیها در کرمان خبر داد که وام می‌خواستند. طرح‌های خوبی دارند که باید کمکشان کرد تا مجتمع‌های صنعتی، دامداری و کشاورزی و.... برای تشویق تولید و صدور ایجاد شود.