خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اقامه نماز جمعه توسط آیت‌الله موسوی‌اردبیلی

اقامه نماز جمعه توسط آیت‌الله موسوی‌اردبیلی

انفجار عظیم در میدان امام خمینی تهران

  • جمعه ۹ مهر ۱۳۶۱

   در منزل ماندم. نماز جمعه را آقای ]سیدعبدالکریم موسوی[ اردبیلی اقامه کردند. صبح زود آقای ]علی[صیاد شیرازی تلفنی از جبهه اطلاع داد که عملیات دیشب موفقیت‌آمیز بوده، تاکنون هشتاد درصد از اهداف تأمین و پاتک عراق دفع شده است. قرار شد که تبلیغات، حساب شده انجام شود. با آقای ]سیدکمال[خرازی ]رئیس ستاد تبلیغات جنگ[ و اخوی محمد ]رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی[ در این خصوص صحبت کردم.فائزه بچه‌های عمویش را ظهر دعوت کرده بود. دیشب هم دایی و پریشب بچه‌های خاله‌اش را. می‌گوید که تنها در خانه دلتنگ می‌شود. از شغلش که معلمی ورزش است، مرخصی گرفته و در کلاس کنکور اسم نوشته است. خبر عملیات تا ظهر تکمیل و تمام هدفها تأمین شد. عصر آقای رحیمیان دوست قدیم اصفهانی به دیدنم آمد و مقداری گز آورد. شب احمد آقا آمد و راجع به مسایل متعددی مشورت داشت.حدود ساعت هشت و نیم انفجار عظیمی در میدان امام نزدیک مخابرات به وقوع پیوست که در جماران صدایش به خوبی شنیده شد. خبر رسید که کامیون حامل تی.ان.تی در مقابل مسافرخانه‌ای منفجر شده که گویا یکصدو پنجاه کیلو مواد منفجره داشته است. یک مسافرخانه پنج طبقه به کلی ویران شده و چند مسافرخانهî دیگر آسیب دیده، صدها نفر مجروح و ده‌ها نفر کشته شده‌اند. مخابرات هم آسیب دیده و گویا برق قطع شده است. احتمالاً ستون پنجم عراقند که در جواب حمله دیشب عمل کرده‌اند. عصر به مشاهده فیلم مصاحبه بیست‌ونه نفر از افراد ]گروهکهای[ محارب تائب پرداختم.