خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

برای تقاضای معادیخواه با خامنه ای مشورت کردم.

  • جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۶۱

جمعه ۱۲ شهریور 

 تا ساعت ده و نیم در خانه برای خطبه‌های نماز جمعه مطالعه می‌کردم. نماز جمعه را اقامه کردم و خطبه دوم را درباره اوضاع لبنان و کنفرانس سران عرب ایراد کردم و سیاست آمریکا را فاش نمودم.

 تا شب در خانه مطالعه و استراحت کردم. آقای [عبدالمجید] معادیخواه پیشنهاد کرد که مسئولیتی در یک شرکت مطبوعاتی که بناست در خارج توسط آقای [ سید هادی] خسروشاهی تأسیس شود، به ایشان واگذار شود. با آقای خامنه‌ای مشورت کردم و ایشان هم موافق بودند.