خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۸/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۸/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

  • جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۶۸

 

جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ //   ۵ ذیقعده ۱۴۰۹   //  ۹ ژوئن   ۱۹۸۹

 

تا ساعت نه ونیم صبح در منزل ماندم. به دانشگاه تهران رفتم. سران سه قوه برای امام مجلس فاتحه گذاشته بودند. قرآن و شعر و صحبت بود. دکتر فتحی [شقاقی] از مبارزان داخل فلسطین [سازمان جهاد اسلامی] صحبت کرد. آقای [سیدحسن] طاهری خرم آبادی به مردم گفت هنگام شنیدن اسم آقای خامنه‌ای یک صلوات بفرستند. دیروز خود مردم صلوات می‌فرستادند. در جلسه دیروز آقای [محمد تقی] فلسفی به دستور آیت‌الله خامنه‌ای مردم را نهی کرد و دیگر صلوات نمی‌فرستادند. تلفنی از آقای خامنه‌ای در این  خصوص سئوال شد، گفته بودند که فعلاً منع شود تا مشورت کنیم. در قم هم چنین شده است. خطبه اول نماز جمعه را درباره امام و دوم را درباره رهبری جدید ایراد کردم