خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

  • چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۶۷

چهارشنبه 3 اسفند   |   15 رجب 1409                         22 فوریه 1989

ساعت هفت و نیم صبح به مجلس رسیدم. بیشتر گزارش‌ها و تلکس‌های خبری مربوط به مسئله سلمان رشدی است. تا ظهر در جلسه علنی ماندم. لایحه مالیات تمام نشد و عصر هم جلسه گذاشتیم و تا مغرب ادامه داشت تا بالاخره تمام شد. خطر افراط در مصوبه وجود داشت؛ ماندم که اعتدال حفظ شود و شد.

ظهر آقای [هاشم] هاشم‌زاده هریسی نماینده تبریز آمد. برای به وجود آمدن مرکز قوی تصمیم‌گیری در کشور چاره‌جویی می‌کرد و از موضع آقای منتظری در خصوص مسئولیت نپذیرفتن امور اجرایی به وسیله روحانیون اظهار نگرانی نمود.

ظهر پیام مهم و مفصلی از امام به مناسبت روز روحانیت منتشر شد. از روحانیت انقلاب تجلیل و از روحانیت ساکت و محافظه‌کار انتقاد کرده‌اند. در این پیام  از مطالب اخیر آیت‌الله منتظری بدون ذکر نام به شدت انتقاد شده و به غرب سخت تاخته‌اند.

سرشب آقای ری‌شهری [وزیر اطلاعات] آمد. درباره پیام امام و آینده رهبری با تضعیف آقای منتظری با این پیام امام صحبت کرد و خبر داد که عده‌ای از روحانیون، نامه‌های تند اعتراض‌آمیزی به آقای منتظری نوشته‌اند. خواست که فردا جمعی از زندانیان گروهکی آزاد شده به مجلس بیایند و تظاهرات به نفع نظام کنند؛ گفتم آقای [حسین] هاشمیان یا آقای [مهدی] کروبی [نواب رئیس مجلس] برایشان صحبت کنند. شب به خانه آمدم.