خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۷ / کتاب پایان دفاع آغاز بازسازی

خاطرات روزانه/ آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۷ / کتاب پایان دفاع آغاز بازسازی

نظر ناطق نوری درباره قطعنامه ۵۹۸

  • پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۶۷
گزارش شمخانی از کار ناظران سازمان ملل

 

پنجشنبه 20 مرداد    |   27 ذیحجه 1408                 11 آگوست 1988

آقای شمخانی، گزارشی در مورد کیفیت کار گروه ناظران سازمان ملل برآتش‌بس و تدارک آنها فرستاده بود؛ تأیید کردم که زیر نظر ستاد کل عمل کنند و به نخست وزیر هم گفتم تأیید کند. نخست وزیر برای پذیرش سمت وزیر مشاور استمداد کرد. قرار شد در مجلس مطرح کنیم و اطلاع داد که ترکیه با رفتن گروهی از افراد سپاه به آن کشور موافقت کرده است. اینها از اعضای قرارگاه رمضان هستند که برای عملیات در اعماق خاک عراق در صورت تجدید جنگ رفته‌اند.

به مجلس رفتم. بعد از مطالعه گزارش‌ها، جمعی از نمایندگان همراه آقای [علی اکبر] ناطق نوری آمدند و درباره مسائل جنگ و قطعنامه 598 و بازسازی و مجلس و دولت مطالبی داشتند و می‌خواستند مطلع شوند. آقای [محمود] محمدی عراقی آمد. درباره سازمان سپاه و نقش دفتر امام و وضع احکام جدید مطالبی گفت و شنید.

عصر تیمسار شهبازی برای اعلان آمادگی برای سمت مشاورت و فرماندهی نیروی زمینی آمد؛ او با حذف ستاد مشترک ارتش، بی سمت شده است. آقایان [طهماسب] مظاهری [رئیس بنیاد مستضعفان] و دکتر [علی اصغر] خدادوست آمدند و برای مذاکره درباره تأسیس کلینیک چشم پزشکی مدرن در محل هتل نیمه تمام دربند [در شمال تهران] با هزینه بنیاد مستضعفان و برای تأمین ارز آن استمداد کردند. بعضی از پزشکان موجود در ایران با سپردن آنجا به دکتر خدادوست که در خارج مانده، مخالفت دارند.

تا ساعت هشت در دفترم کار کردم و به منزل آمدم. حادثه مهمی در مرزها و جنگ نداشتیم. رسانه‌های غربی مسئله گروگان‌ها را دامن می‌زنند و آن را به حل وضع امور جنگ مربوط می‌کنند.