خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • آیت الله هاشمی رفسنجانی، خاطرات روزانه، سال ۱۳۶۷ ، کتاب پایان دفاع آغاز بازسازی

آیت الله هاشمی رفسنجانی، خاطرات روزانه، سال ۱۳۶۷ ، کتاب پایان دفاع آغاز بازسازی

مذاکره هاشمی و آیت‌الله خامنه‌ای

  • تهران
  • یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۶۷
آمریکا باید به رفتار خصومت آمیز خود پایان و مشخصاً اموال مسدود شده ایران را آزاد کند.

 

یکشنبه 16 مرداد   |    23 ذیحجه 1408                      7 آگوست 1988

 

به مجلس رفتم. در راه به دیدن رئیس جمهور که دیشب از جبهه برگشته‌اند، رفتم. ساعتی مذاکره کردیم. ایشان اوضاع جبهه را گفتند و من اوضاع اینجا را و درباره ارتش و سپاه و ستاد کل مذاکره شد.

به مجلس رفتم. [آقای کوریاما] معاون وزیر خارجه ژاپن آمد. نامه‌ای از نخست وزیر ژاپن آورده بود. علاوه بر مذاکرات تشریفاتی، پیام آمریکایی‌ها را آورده بود که خواهان اصلاح روابط با ایران شده‌اند. گفتم که عامل بدی روابط، خصومت‌ها و اعمال بد، آمریکا است. آنها باید به رفتار خصومت آمیز خود پایان دهند و مشخصاً از آزاد کردن اموال مسدود شده ایران اسم بردم.

ظهر آقای شمخانی آمد و طرح عملیات را توضیح داد. عصر به جلسه شورای‌عالی پشتیبانی جنگ رفتم. چند مصوبه برای تسهیل کارهای پشتیبانی جنگ داشتیم و درباره مجازات سربازان غایب و فراری، تصمیمات خشنی اتخاذ شد. به مجلس برگشتم وکارها را انجام دادم و به منزل آمدم.