خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۶ / کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۶ / کتاب «دفاع و سیاست»

امام جمعه ای که قبل از ایراد خطبه حتما مطالعه می کند.

  • جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۶۶

جمعه 14 فروردین   //  4 شعبان 1407  /  3 آوریل 1987

 

در منزل تا ساعت ده و چهل وپنج دقیقه، برای خطبه‌های جمعه مطالعه کردم.  برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه [تهران]  رفتم.  بحث جدیدی در [ موضوع] استکبار و استضعاف شروع کردم. عصر و شب بیشتر به تماشای تلویزیون و مطالعه گذشت. آقای [ محسن] رضایی اطلاع داد که عملیات عقب افتاده است. قرار شد برای مذاکره و توضیح به تهران بیاید.