خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۵ / کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۵ / کتاب «اوج دفاع»

مذاکره هاشمی و روحانی برای امکانات ارتش و سپاه

  • جمعه ۷ آذر ۱۳۶۵

 تا ساعت ده ونیم صبح در خانه برای خطبه‌ها مطالعه کردم و اخبار را گوش دادم. خطبه دوم را در رابطه با افتضاح آمریکا ایراد کردم. خیلی طولانی شد و خسته شدم.

عصر آقای ]ابراهیم[سنجقی و مسئولی از قرارگاه رمضان آمدند. برنامه عملیات فتح چهار را گفتند.

دکتر روحانی اول شب آمد. درباره پدافند و مشکل کمبود توپخانه، برای عملیات آینده مذاکره کردیم. ارتش و سپاه نیازها و موجودی خود را داده‌اند؛ امکانات کم است.  بستگان به دیدن ما آمدند.