خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۵/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۵/ کتاب «اوج دفاع»

  • تهران
  • یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۵

یکشنبه 25 آبان 1365  تا ساعت هفت ونیم گزارش‌ها را خواندم و طبق معمول به برنامه فارسی رادیو ]بی.بی.سی[لندن و ]رادیو[ آمریکا گوش دادم. هنوز استیصال و افتضاح آمریکا، مهمترین مسأله روز است. قبل از دستور صحبت کوتاهی درباره پیشنهاد هفته وحدت از طرف آقای منتظری کردم. تا ساعت ده ونیم در جلسه علنی مجلس بودم. مراجعه خیلی زیادی از طرف نمایندگان داشتم. پیش از ظهر آقایان روحانی و هادی آمدند و درباره چگونگی تعقیب جریان آزادی گروگانهای آمریکایی بحث کردیم. وزیر دارائی و رئیس بانک مرکزی، جداگانه برای دادن نظرات مکتوب خود و جلب نظر من آمدند.تلفنی به اخوی محمد گفتم که صدا و سیما در مورد جا انداختن استیصال آمریکا و قدرت ایران کار کند. عصر مسئولان دانشگاه ]شهید چمران[ اهواز آمدند و کمبودها را گفتند واستمداد نمودند. آقای منوچهر متکی سفیرمان در ترکیه آمد. گزارش وضع ترکیه را داد و در مورد مسائل جدید مشورت کرد. آقای ]علی[فلاحیان آمد. گزارش عملیات وزارت اطلاعات را داد. شب با سران قوا مهمان احمدآقا بودیم. درباره رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفتیم که آقای دکتر ]مجید[ قاسمی به جای آقای ]محسن[نوربخش باشد. علت آن عدم سازش ]آقای محمد جواد ایروانی[ وزیر دارائی با آقای نوربخش است. درباره رفتار با آمریکایی‌ها قرار شد فقط در حد معاوضه گروگان‌ها باشد. امام در جلسه شرکت کردند. حالشان خوب است و مزاح کردند و گرم گرفتند. درباره دادن اختیارات شورای عالی قضائی در صورت اختلاف نظر، به آقای موسوی اردبیلی، بحث شد. ایشان موافقت خودشان را مشروط به درخواست شورا فرمودند. در مورد مسائل اخیر بین ما و آمریکا نظرشان این است که مجموعاً به نفع ما تمام شده است. پیشنهاد شد که آقای منتظری اعضای شورا را بخواهند و به آنها بگویند که از امام برای دادن اختیارات به رئیس شورا درخواست نمایند. شب به خانه آمدم.