خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • احوالپرسی امام از آیت الله خامنه ای

احوالپرسی امام از آیت الله خامنه ای

گزارش خرازی از وضع سیاسی ایران در جهان

  • دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۶۵
دوشنبه 11 فروردین 1365   اول وقت آقای رضایی اطلاع داد که نیروهای سپاه در منطقه میشلان حمله کرده‌اند و هنوز نتیجه روشن نیست. ظهر آقای ]کمال[خرازی ]رئیس سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی[ آمد و گزارش سفر به کوبا برای شرکت در کنفرانس رؤسای خبرگزاری‌ها را داد و گفت وضع سیاسی ما در جهان خوب است. درباره جنگ روانی و راه‌انداختن فرستنده تلویزیونی در مرز برای داخل عراق تأکید کردم. عصر برای عیادت خدمت امام رسیدم. امروز هم بی‌نظمی در عملکرد قلب امام دیده شده است. به دکترها گفتم اگر نیاز دارید برای کمک به شما از خارج دکتر بیاوریم؛ گفتند نیاز نیست. چون کسالت معلوم است و علاج هم معلوم و نگرانی ندارند و به طور کلی حال امام را رو به بهبودی می‌دانند. مدتی با امام حرف زدم. قیافه امام پژمرده شده. صدایشان ضعیف است. سرم در یک دست و باتری تحریک قلب در دست دیگر، ولی روحیه خیلی خوب است. دستگاه فیلمبرداری کامل و اتوماتیک در بیمارستان تعبیه شده که همه حرکت‌ها را فیلم می‌گیرد و در اتاق دیگر کنترل می‌شود. فیلم ملاقات خودم را در اتاق کنترل دیدم؛ این فیلم‌ها تاریخی است. احمدآقا گفت امام توصیه‌های وصیت مانندی می‌فرمایند. به آیت‌الله منتظری پیغام می‌دهند که حرفهایشان را با مشورت قبلی بزنند. از آقای رئیس جمهور خواسته‌اند که با دشمنان سازش نکنند. از من درباره جنگ و وضع جبهه‌ها سئوال کردند و از حال آقای خامنه‌ای. آقای محسن رضایی اطلاع داد که دیشب در منطقه والفجر 9 نیروهای ما عمل کرده‌اند و به جای اول برگشته‌اند، چون یک جناح موفق نبوده است.