خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • پاسخ امام به نامه فرمانده سپاه

پاسخ امام به نامه فرمانده سپاه

"پیغام هاشمی به فرانسوی ها"

  • دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۵
دوشنبه 29 اردیبهشت 1365  صبح اطلاع دادند که دیشب در حد تأمین ارتفاعات مشرف برمهران عمل شده است. آخر شب دیشب اطلاع داده بودند که به خاطر عدم تکمیل نیروهای مورد لزوم، بنا نیست عمل کنند. دیروز قرار شده بود که دیشب برای پس گرفتن مهران اقدام شود. بیشتر وقت به مطالعه گزارش‌ها گذشت. امام از طریق احمدآقا از وضع جبهه مهران سؤال کردند، توضیح دادم.عصر آقای معیّری معاون نخست وزیر که عازم فرانسه است، برای مشورت در مورد مسائل فیمابین آمد. قرار شد در مورد استرداد وام و اخراج عوامل ضدانقلاب و یا جلوگیری از فعالیت آنها و ایجاد توازن در روابط فرانسه با ما و عراق تأکید شود و در خصوص گروگانهای فرانسوی در لبنان با اینکه به ما مربوط نیست، حاضریم در صورت تحسین روابط کمک کنیم و نیز درباره آزادی دو نفر مامور اطلاعات که در فرانسه در سفارت‌مان محصور هستند. احمدآقا درباره عبارتی که امام زیر درخواست فرمانده سپاه بنویسند، تلفنی مشورت کرد. شب سرهنگ جمالی آمد. اطلاع داد عراق ارتفاعات تصرف شده دیشب را و همچنین ارتفاع 2519 در حاج عمران را پس گرفته است. گفتم باید باز پس بگیریم.