خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • حمله شدید عراق در منطقه حاج عمران

حمله شدید عراق در منطقه حاج عمران

در ملاقات حاج احمد آقا با هاشمی چه گذشت؟

  • جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۵
جمعه 26 اردیبهشت 1365  16در منزل بودم. وقتم به مطالعه واستراحت گذشت. در منطقه حاج عمران درگیری شدیدی است. عصر احمدآقا آمد. درباره جنگ و مواظبت بیشتر از امام و مسأله تلگراف آقای ]سیدمحمدرضا[گلپایگانی و اختلاف سپاه و بسیج صحبت کردیم. صبح دکتر ]مسعود[ پورمقدس برای معاینه عفت آمد. او فکر می‌کند قلبش ناراحت است اما نظر دکترها این است که قلب سالم است و ناراحتی مربوط به اعصاب و معده است. عصر برای معاینه دقیقتر به دفتر دکتر بیرونی امام رفت. افطار عفت با فاطی و فائزه مهمان آقای مهدیان در دانشگاه امام صادق(ع) بود و من، مهدی و یاسر در خانه بودیم.