خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1365   بعد از نماز صبح تا ساعت هشت در دفترم کار کردم. پیش از دستور و قبل از رسمیت جلسه از عمل تشنج آفرین جلسه گذشته مجلس انتقاد کردم و احتمال جلوگیری امام از پخش ]رادیویی[ مستقیم ]مذاکرات[ مجلس را در ورت بروز این گونه حوادث مطرح کردم.پیش از ظهر برای جمعی از شخصیت‌های کردستان که به مجلس آمده بودند، صحبت کردم. ظهر دو ملاقات داشتم؛ با آقایان امام موسوی و حسینی کارگزینی مجلس. عصر دو هزار نفر معلم و دانشجوی تربیت معلم آمدند. برای آنها صحبت کردم. ]اعضای[ انجمن اسلامی و رئیس جدید دانشگاه تربیت معلم آمدند و از اظهارات دکتر ]عباس[شیبانی شاکی بودند. رؤسای پنجاه دانشگاه کشور آمدند. برای آنها درباره استفاده از امکانات مردمی دانشگاه آزاد اسلامی، توسعه تحقیق، توجه به نیروهای متعهد و بهداشت و درمان مفصلاً صحبت کردم. آقای ]احمد[ وحیدی مسئول اطلاعات سپاه آمد. درباره کارهای خارج از کشور و هیأت احتمالی آمریکایی و مسایل لبنان مذاکره شد. کنسول ما در بمبئی هند آمد. توصیه می‌کرد که از زرتشتی‌های هند بیشتر استفاده کنیم.