خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۶۵

دوشنبه 25 اسفند 1365  تا ساعت ده و نیم صبح در جلسه علنی ماندم. ظهر معاون استانداری یزد و مدیر اراضی شهری یزد آمدند. از قوه قضائیه یزد شکایت داشتند. سرهنگ ترابی آمد و پیشنهاد تعویض رئیس ستاد ]ارتش[ را داد. آقای صفائی مسئول عقیدتی سیاسی ارتش آمد. گزارشی از وضع کارش داد و کمک خواست و پیشنهاد رفتن من برای بازدید از دانشکده افسری و خودکفائی نیروی هوایی را داشت.آقای دکتر زالی وزیر کشاورزی آمد. شرح مبسوطی از ضررهای احتمالی ادغام کشاورزی در جهاد داد. از پیشرفت‌های کشاورزی گفت. آقای ]محمد تقی[ بانکی ]وزیر نیرو[ و معاونان آمدند. برای تصویب پیشنهادی برای گران کردن آب بها در خوزستان برای ساختن سد کرخه استمداد نمودند. در اثر سرماخوردگی تب داشتم. شب را به منزل رفتم. مهدی هم از مشهد برگشته است. آقای طبسی برایمان قند فرستاده‌اند. با مسکّن خوابیدم.