خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۵

یکشنبه 26 بهمن 1365  نیمه شب با صدای ضد هوایی‌ها از خواب بیدار شدیم. بعداً معلوم شد که بمبی در تهران نیفتاده و در بیرون از شهر افتاده است. اولین جلسه مجلس، بعد از تعطیل دهه فجر تشکیل شد. قبل از دستور درباره راهپیمائی عظیم مردم در روز 22 بهمن و مخصوصاً در شهرهای بمباران شده صحبت کردم. تا تنفس در جلسه ماندم. مراجعات نمایندگان زیاد است. روحیه‌ها بد نیست. حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن، روحیه‌ها را قوی کرده است. دونفر از سپاه و ارتش آمدند. مدعی بودند از کمبود موشکهای فونیکس سرنخی دارند که پس از تحقیق، حرف حسابی نداشتند و متکی به نقل قولهائی بود که نمی‌شد تعقیب کرد. آقای محسن رضایی و دیگران اطلاع دادند که موشک چینی در اصفهان، یک ]هواپیمای مهاجم[ میگ 25 را زده و خلبان آن اسیر شده است؛ موفقیت خوبی است. عصر ]آقای نومورا[ سفیر ژاپن برای خداحافظی آمد. درباره جنگ و اهمیت خلیج فارس و شرایط بعد از صدام و طرح دبیر کل سازمان ملل و کمک برای نجات گروگانها در لبنان هم سئوال کرد. یک رادیوی کامپیوتری ]= دیجیتالی[ هم هدیه آورد.فرماندهان نیروی دریایی سپاه آمدند. درباره خرید ناوچه پیشرفته و وضع موشک‌های موجود مذاکره شده و برای همکاری بیشتر با نیروی دریایی ارتش استمداد کردند. آقای ]محمد حسین[ رضایی مدیر کل حج آمد. برای رفتن به جبهه استفسار کرد که گفتم به خاطر اهمیت شغلش نرود، مگر اینکه مسئولیت مهمی در ارتباط با جنگ در کار باشد. فرزندش به جبهه رفته است. آقایان الویری و حیدری آمدند و پیشنهاد از یک شرکت آلمانی برای اقلام نظامی آوردند. دو سه قلم را مشخص کردم که به عنوان نمونه و آزمایشی بیاورند. شب سران قوا در مجلس جلسه داشتیم. برای امنیت بیشتر، جلسه را در قرارگاه طبقه پائین گذاشتیم. نخست وزیر برای مخارج ناشی از بمباران شهرها، سه میلیارد تومان خواست که قرار شد با اجازه امام، مخارج ضروری از بانکها استقراض شود. دکتر ولایتی نتایج سفر به شوروی را گفت. روسها در افغانستان به مشکل و بن بست افتاده‌اند و از ما خواسته‌اند که برای تهیه امکانات خروج آنها از افغانستان، به صورتی که آمریکا جای آنها را پرنکند و طرفدارانشان بعد از خروج شوروی، قتل عام نشوند و حاکمیت افغانستان غیر متعهد و در رابطه با همسایگان باشد، به آنها کمک کنیم. در مسأله عراق حساسیتی نشان نداده بودند و در مورد توسعه روابط اقتصادی از جمله شروع حفاری ما در دریای خزر و رفتن قطار ما تا مسکو و آمدن ]هواپیمای شرکت روسی[ ایرفلوت به ایران و آمدن کارشناسان ذوب آهن و نیرو و... تفاهم‌هائی شده است. درباره مسائل جنگ، ]تعطیلی[ مدارس، لبنان و تحکیم روابط با سوریه هم بحث و تصمیم اتخاذ شد.