خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۶۵

پنجشنبه 25 دی 1365  ساعت نه صبح به مجلس آمدم. از جبهه‌ها سراغ گرفتم. جنوب خوب است و غرب جالب نیست. پیشروی جنوب هم کند است. بعد از تنفس در جلسه علنی شرکت کردم. پس از ختم جلسه، اوضاع جبهه‌ها را برای نمایندگان توضیح دادم. خیلی خوشحالند. بمباران شهرها در سایه پیروزیهای جبهه، تلخی و تاثیرات سوء معمولی را ندارد. ظهر و عصر در دفترم به خواندن گزارش‌ها و رسیدگی به امور جنگ گذشت. شب آقایان نخست وزیر و رئیس جمهور آمدند. توضیحات وضع جبهه‌ها را دادم و در امور مربوط، مشورت شد. در مورد فرماندهی نیروی هوایی و مسأله کویت و انتقاد از شوروی در نماز جمعه فردا بحث شد. شب به خانه رفتم.