خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۶۵

سه‌شنبه 25 آذر 1365  تا ساعت ده ونیم در جلسه علنی ماندم. پیش از ظهر دکتر هادی و ]عبدالله[ نوری آمدند و درباره مسائل بیت آیت‌الله منتظری بحث داشتند. از نامه‌ای که آقای منتظری و آقا سید هادی به امام نوشته‌اند و ابراز اطاعت و رضایت کرده‌اند، راضی بودند و پیشنهاد رفتن سید هادی از بیت و جبران ضربه‌ای که به آقای منتظری از سوی امام وارد شده را داشتند. خانم ]عاتقه صدیقی همسر شهید[ رجائی آمد. تأکید بر حضور یک نماینده زن در هیأت بین‌المجالس داشت. عصر در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. سرشب با آقای خامنه‌ای درباره جنگ مذاکره کردیم. شب شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز جلسه داشت. کار بیشتر در جهت کمک به سیل زدگان و پیشنهاد تهیه منازل برای خوابگاه دانشجویان توسط مساجد تهران تصویب شد. بعد از شام به مجلس آمدم. کارهای عقب مانده را انجام دادم و خوابیدم.