خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵ – اوج دفاع

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵ – اوج دفاع

  • سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۶۵
سه‌شنبه 18 آذر 1365 صبح زود دکتر هادی و ]عبدالله[نوری آمدند و توضیحات بیشتری در مورد اظهارات دیروز آقای منتظری دادند. رادیو فارسی آمریکا و انگلستان را گرفتم. با مطرح شدن رسوایی کاخ سفید در کنگره آمریکا، مسأله اوج گرفته و ]جرج[ شولتز ]وزیر امور خارجه ایالات متحده[ و مک فارلین را تحت بازجوئی قرار داده‌اند. تا ساعت نه صبح در جلسه علنی ماندم. برای انجام مقدمات سفرم به دفتر آمدم. آقای زائری و مهاجری آمدند. درباره برنامه حضور در بندرعباس مذاکره شد. ظهر هیأت اتحاد جماهیر شوروی به ریاست آقای ]کنستانتین[ کاتاشوف رئیس کمیته دولتی روابط اقتصاد ]خارجی[ شوروی به ملاقات آمد. پیام رهبران شوروی مبنی برخواست توسعه روابط را آورد. از برخوردهای روسها در روابط با خودمان، دادن اسلحه به عراق، حضور نظامی در افغانستان و تفسیرهای نادرست در مسائل اخیر ما با آمریکا انتقاد کردم؛ به موضع انفعال افتاده بود.ساعت چهار و نیم به سوی قم حرکت کردم که پس از ملاقات با آقای منتظری با قطار به خوزستان برویم. اول شب به قم منزل آیت‌الله منتظری رسیدم. ایشان و آسید هادی ]هاشمی[ خوشحال شدند و استقبال خوبی کردند. توضیحاتی درباره مسائل مربوط به سید مهدی برای رفع سوء ظن ایشان دادم و گفتم اشتباه آقای منتظری کار را خراب‌تر می‌کنند. اینکه با سیاست قهر و انتقاد، می‌توانند امام را منصرف کنند، تصور درستی نیست. گفتم اگر امیدی به نتایج کار باشد، فقط از راه تایید مواضع امام و رضایت به آن است. ایشان از خبر احتمال پخش مصاحبه آنها نگران بودند و اتفاقاً همان جا بودم که تلویزیون اعلام کرد، مصاحبه سید مهدی پخش می‌شود. ایشان ناراحت شدند. در مجموع ملاقات خوبی بود و تفاهم به دست آمد و قرار شد که وضعیتشان را را عادی کنند. ساعت هشت ونیم شب در ایستگاه قم سوار قطار شدم. دکتر روحانی و سرهنگ ترابی و سنجقی هم بودند. شام خوردیم و ساعت یک ونیم خوابیدم.