خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نیروگاه نکاء چگونه بمباران شد؟

نیروگاه نکاء چگونه بمباران شد؟

رفع اختلاف سپاه و ارتش توسط هاشمی

  • شنبه ۱۵ آذر ۱۳۶۵
شنبه 15 آذر 1365  بعد از نماز تا ساعت هشت صبح، گزارش‌ها را خواندم. سپس در جلسه ستاد قرارگاه خاتم شرکت کردم. سپاه و ارتش برنامه عملیات آینده خود را با پرده پوشی به منظور حفظ اطلاعات گفتند. مشکل کمبود توپخانه است که به نحوی حل کردم. تقسیم پدافند هوایی، هلی‌کوپترها و چیزهای دیگر هم انجام شد. زمان عملیات هم مشخص گردید. جلسه خوبی بود. ظهر آقای حسنی سعدی و جانشین نیروی زمینی آمدند. از تقسیم توپخانه اظهار نارضائی کردند و برای انتقال دختر جانشین از دانشکده پزشکی اهواز به دانشگاه تهران استمداد نمودند. عصر ]آقای عبدالکریم کروما[ وزیر خارجه سیرالئون برای ملاقات آمد. صحبت‌ها کلی بود. دکتر ولایتی آمد و برای تحویل زمین‌های شهرک دیپلماتیک ]در اراضی عباس آباد تهران[ برای سفارتخانه‌ها استمداد کرد. سرهنگ جلالی ]وزیر دفاع[ آمد و برای خرید کامیون کمک خواست. امروز عراق شهر اهواز را به شدت بمباران کرده و گویا بیش از یکصد نفر شهید شده‌اند و خرابی زیاد بوده است. دستور مقابله به مثل داده شد. برای اولین بار نیروگاه نکا ]در استان مازندران[ بمباران شده که بعید می‌دانستیم بتوانند آن را بمباران کنند. شب قرار بود با فرماندهان سپاه جلسه داشته باشیم که به علت عدم نیاز لغو شد. شب در مجلس ماندم و کار جنگ و کارهای دفترم را انجام دادم. کمی هم تب دارم. نخست وزیر تلفنی و با نگرانی، درباره انهدام نیروگاه نکا و بمباران اهواز صحبت کرد.