خاطرات

گزارش متکی به هاشمی از ترکیه

پیشنهاد سران قوا به آیت‌الله منتظری چه بود؟

  • شنبه ۲۴ آبان ۱۳۶۵
شنبه 24 آبان 1365 در منزل بودم. بیشتر وقت به مطالعه گذشت. عصر احمدآقا آمد. نتیجه مذاکرات مهدی نژاد را برای اطلاع امام گفتم و ضمناً ادعای آمریکایی‌ها را مبنی بر اینکه صادق طباطبائی به آنها مراجعه کرده و خواسته در مسأله گروگانها میانجی شود، گفتم. بعداً احمدآقا گفت صادق به کلی منکر است.]مصطفی[کفاش‌زاده آمد و ادعا کرد ]همایون[ انصاری]شیرازی[ آدم خدمتگزاری است. او به اخذ رشوه از کمپانی نوریکو در خرید توپهای اتریشی 155 متهم شده است. گفتم بالاخره باید به دادستانی برود تا وضع روشن شود. شب آقایان رفیق‌دوست و ادیب آمدند. گزارش وضع تدارکات جنگ را دادند. معلوم شد از برنامه عملیات عقب هستند. ناخدا ملک‌زاده اطلاع داد یک کشتی را در راه کویت زده است. همشیره فاطمه و همسر مسعود ـ همشیره زاده ـ آمدند و برای ویزای او برای آلمان کمک خواستند. گفتم با رفتن آنها به آلمان مخالفم و نظرم این است که مسعود برگردد. او ممکن است در آلمان دچار مشکل شود.