خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • بمباران کم سابقه ۸ شهر کشور توسط عراق

بمباران کم سابقه ۸ شهر کشور توسط عراق

دستور هاشمی برای بمباران بصره و خانقین

  • چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۶۵
چهارشنبه 21 آبان 1365  اول وقت دکتر روحانی از اصفهان اطلاع داد که عراق به پالایشگاه این شهر و نقاط دیگر آن حمله نموده و آسیب وارد کرده است. مقرر شد بصره و ام‌القصر و خانقین را به تلافی آن بمباران کنند. در گزارش‌ها مهمترین مسأله، رسوائی آمریکا در ارتباط با ایران است. آقای صیاد شیرازی آمد و گزارش جبهه‌ها را داد و نظراتی اظهار کرد. آقایان ابراهیم امینی و دکتر هادی و ابراهیمی آمدند. آقای امینی درباره پیشنهاد به عهده گرفتن سمت نمایندگی امام در لبنان بحث کرد و شرایطی داشت که قبول کردم. آقای منتظری این سمت را به ایشان پیشنهاد داده است. هسته گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی آمدند. از مشکلات پیش آمده در اثر عدم همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تغییر ضابطه‌ها شاکی بودند. آقای خوشنویسان ـ دانش آموز سال چهارم دبیرستان که نابغه است و استعداد نیرومندی دارد ـ همراه آقای طباطبایی آمد. گفت که در ایران اشباع نمی‌شود، و خواستار اجازه رفتن به خارج برای تحصیل بود. قرار شد مشورت نمایم. ]آقای موسی رفان[ فرمانده نیروی هوایی سپاه آمد. گزارش وضع نیرو را داد و استمداد کرد. وزیر دفاع آمد. درباره خریدهای نظامی، مشورت و استمداد داشت. آقای مسیح مهاجری ]سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی[ آمد. درباره مسائل اخیر و سفر مک فارلین نظرات خوبی داشت. درباره کنار رفتن از روزنامه ]جمهوری اسلامی[ در آینده دور مشورت کرد که موافقت نکردم و خبر داد برای روزنامه، چاپخانه عظیم و مدرنی تهیه کرده است. عصر جلسه هیأت رئیسه مجلس داشتیم. خبر رسید که عراق امروز به تبریز و باختران ]= کرمانشاه[ حمله وسیعی کرده است. شب مهمان آقای رئیس جمهور بودیم. در این جلسه مسأله بانک مرکزی در دستور بود.