خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵ – اوج دفاع

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵ – اوج دفاع

  • سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۶۵
سه‌شنبه 26 فروردین 1365   صبح زود از رادیو آمریکا شنیدم که دیشب آمریکا با هواپیما به لیبی حمله کرده است. تا ساعت ده صبح در جلسه علنی ماندم. پیش از دستور درباره تجاوز آمریکا صحبت کردم. ظهر ]آقایان فاروق الشرع و کامل حسن منصور[ وزرای خارجه سوریه و لیبی به ملاقات آمدند.بیشتر بحث درباره حمله به لیبی بود. آمریکا موفقیت چندانی نداشته و در مجموع ضرر خواهد کرد. افکار عمومی او را محکوم و ظهور ضعف آمریکا هم، نیروی مردمی را صبورتر خواهد کرد. عصر آقای محسن رضایی آمد و درباره جنگ و چگونگی دفع حملات دشمن صحبت کردیم. سپس  در شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. ابزار و مسائل و عکس‌ها و مناظر و لباس‌های مبتذلی که از پانکها و فاسدها گرفته شده دیدیم که برای مبارزه با آنها فکری بشود. شب به دفترم برگشتم و کارها را تا ساعت نه شب انجام دادم. در مورد نیروی زمینی، بالاخره صیاد پیشنهاد کرد که اختیارات فرماندهی را به سرهنگ جمالی بدهد که او در اختیار قرارگاه باشد. شب به خانه آمدم.