خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اظهار آمادگی فهد برای حذف صدام

اظهار آمادگی فهد برای حذف صدام

چرا هاشمی سخنران مراسم ۱۳ آبان شد؟

  • یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۶۵
یکشنبه 11 آبان 1365  در منزل بودم. سرهنگ ترابی آمد. گزارشی از وضع حفاظت اطلاعات ارتش داد و برای ایجاد تحرک پس از حذف پرسنل قدیمی، پول و اختیارات بیشتر برای تعقیب خواست. آقای سالاری آمد و برای مشکل خود در وزارت خارجه استمداد کرد. مدعی است دشمنانش به ناحق او را متهم می‌کنند. شب سران قوا در منزل ما جلسه داشتند. دکتر هادی گزارش سفر به عربستان را داد. آقای فهد گفته در کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس به نفع ما حرکت می‌کنند و اظهار آمادگی کرده که در صورت خاموش شدن دو هفته‌ای شعله جنگ در جبهه‌ها ـ حتی بدون آتش بس ـ برای حذف صدام اقدام شود و گفته سه نفر زندانی کاروان ما را چند روز آینده با پرونده‌ها پس می‌دهد.آقای دکتر ولایتی گفت سوری‌ها نگرانند و از ما خواسته‌اند که کمک کنیم تا با آزادی چند نفر از گروگان‌های فرانسوی، از این اهرم در جهت استفاده از قدرت فرانسه در مسائل جاری در میان بازار مشترک ]اروپا[ استفاده کنیم. قرار شد به گونه‌ای مسأله استفاده از آن در ارتباط با پرداخت بخشی از طلبمان از فرانسه که در جریان است، هماهنگ شود. درباره شایع شدن مسأله آمدن مک فارلین به تهران بحث شد. قرار شد که پس فردا در مراسم سالگرد اشغال لانه جاسوسی در مقابل مجلس، من به گونه درستی موضوع را مطرح کنم، پیش از آنکه مخالفان آن را در جهت غلط و انحرافی مطرح نمایند. آقای موسوی اردبیلی اطلاع دادند که آقای منتظری کمی نرم‌تر شده‌اند و بنا دارند خدمت امام برسند.