خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۶۵

پنجشنبه 24 مهر 1365  به مجلس آمدم. در جلسه علنی شرکت نکردم. برای رسیدگی به امور جنگ، آقایان دکتر هادی و دکتر روحانی آمدند. قرار شد در موضوع معامله گروگانهای آمریکایی در لبنان با نیازهای تسلیحاتی و آمدن هیأت مک فارلین آمریکایی به ایران که اخیراً شایع شده بود، برای افراد مورد اعتماد، مخفی توضیح داده شود و کانال واحدی برای این موضوع در نظر گرفته شود. در مورد پدافند و جنگ هم صحبت شد. آقایان آقامحمدی و مرتضی رضایی آمدند. آقای مرتضی رضایی که همراه مسعود بارزانی به منطقه بارزانی آن طرف رودزاب در منطقه زاخو و بارزان رفته بود، گزارش کاملی از نیازهای عملیاتی کردن آنها گفت. قرار شد تعقیب شود. فرماندهان لشکر سیدالشهدا آمدند و گزارش عملیات و وضع لشکر را دادند. آقای میرزائی آمد. نگران و مضطرب است. وزارت اطلاعات در رابطه با مسأله سید مهدی هاشمی احضارش کرده. آقای سنجقی برای کارهای جنگ آمد. گروه تحقیقات وزارت جهاد سازندگی آمدند. گزارش خدمات جنگی خود را گفتند: تحقیقات درباره موشک‌های زمین به زمین با برد صد کیلومتر و ساختن موشک از نوع مرکب. سپس وزیر دفاع و مهندس ترکان و آذین از پنها ]= هلی‌کوپترسازی[ آمدند. گزارش وضع صنایع نظامی اصفهان و تعمیر هلی‌کوپترها را دادند. تعمیرات هلی‌کوپترها پیشرفت خوبی کرده است. آقای رئیس جمهور که از قم برگشته‌اند، تلفنی گفتند سفرشان به قم بی اثر نبوده، ولی هنوز مشکل حل نشده است.