خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • سه شنبه ۱ مهر ۱۳۶۵

سه‌شنبه 1 مهر1365  به دستور دکتر تا ساعت نه صبح در منزل ماندم. نایب رئیس‌ها مجلس را اداره کردند. دکتر عارفی و دکتر لطفی آمدند، معاینه‌ای کردند و تشخیص دادند که حالت دیروز عصر، معلول خستگی مغز است و کسالت عمده‌ای نیست. خون و ادرار برای آزمایش بردند. ساعت نه ونیم به مجلس آمدم. در گزارش‌ها حساس شدن اسرائیل روی حزب‌الله لبنان و نیروهای ایرانی در برخوردهای جنوب لبنان و همچنین متهم شدن یک نفر ایرانی در ارتباط با انفجارهای پاریس وجود دارد. در جلسه شورای‌عالی پشتیبانی جنگ شرکت کردم. ظهر سلمانی برای اصلاح سرم آمد. عصر آقایان ]محمدباقر[ ذوالقدر و ]ابراهیم[سنجقی آمدند. گزارش طرح عملیات ویژه پیاده علیه تأسیسات مهم عراق در عمق خاک آن کشور را دادند. این طرح تصویب شد. قرار شد ساعاتی از رادیو ارومیه در اختیار برنامه داخلی عراق بنام "صوت‌المستضعفین" قرار گیرد.آقای روحانی آمد و اطلاع داد امروز هواپیماهای ما با عبور از فضای کویت، مرکز تلمبه خانه نفت جنوب عراق را زده‌اند. خود عراقی‌ها هم اشتباهاً یک هواپیمای خودشان را ساقط کرده‌اند. فرمانده نیروی دریایی اطلاع داد که یک کشتی نفتی انگلیسی ـ که به کویت می‌رفته ـ زده شده است.شب به دفتر آقای خامنه‌ای رفتم. با دکتر روحانی درباره حفاظت اطلاعات ارتش بحث شد. دکتر روحانی معتقد است که یک روحانی در رأس آن باشد، رئیس جمهور مخالفند. بالاخره آقای خامنه‌ای با استقلال آن و ریاست فردی مثل سرهنگ ]مصطفی[ ترابی]پور[ موافقت کرد. شب شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره اعزام روحانیون متشخّص به جبهه جلسه داشت.