خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • قولی که مهدی هاشمی از فرمانده لشگرش گرفت

قولی که مهدی هاشمی از فرمانده لشگرش گرفت

شکایت عراق به سازمان ملل درباره حمله موشکی به بغداد

  • یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۶۵
یکشنبه 23 شهریور 1365  اخبار محل اصابت موشک ما به بغداد زیاد است. عراق روی زدن نقاط مسکونی از طرف ما سروصدا راه‌انداخته. شب به دعوت آیت‌الله موسوی اردبیلی برای سخنرانی به کانون توحید رفتم.مهدی امروز از جبهه برگشت، خوشحال شدم. جبهه اثرات سازنده‌ای بر او گذاشته است. از مدیریت عملیات کربلای دو انتقاد دارد. او را به انتخاب خودش جزو گردان شهدا گذاشته‌اند که خطرناک‌ترین و حساس‌ترین ماموریت را داشته است. 15 کیلومتر در قله‌های ارتفاعات مسکران با کوله پشتی پیاده روی کرده که به پشت دشمن بزنند. از تدارکات جبهه راضی است. از فرمانده لشکر قول گرفته که موقع عملیات آینده او را به جبهه ببرند. اخوی محمد آمد. پسته و انار شیرین سوغات آورده بود. احمدآقا آمد. راجع به مسائل جاری با هم صحبت کردیم.