خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۶۵

پنجشنبه 20 شهریور 1365  اول وقت آقای رفیق‌دوست برای گرفتن ارز و اعتبار آمد. سپس دکتر روحانی برای امور جنگ و پدافند و حل مشکل عدم هماهنگی ستاد قرارگاه با سپاه آمد. قبل از شروع جلسه به نمایندگان تذکر دادم که در تعطیلی عاشورا به جبهه‌ها بروند. پس از شروع جلسه به دفترم آمدم. آقایان دعائی و صفائی ـ که همراه آقای رئیس جمهور به حراره رفته بودند ـ آمدند و ضمن ابراز رضایت از موفقیت‌ها و اثر نیرومند شخص آقای خامنه‌ای، از کثرت افراد هیأت ـ حدود 200 نفر ـ و عدم هماهنگی انتقاد داشتند. آقای ]مهدی[ عراقی از نمایندگی امام در سپاه آمد. به عملیات کربلای دو از نظر ضعف مدیریت و هدایت عملیات انتقاداتی داشت. ظهر فرماندهان سپاه برای نیازهای عملیات آینده آمدند. عصر جمعی از دادیاران دادسرای انقلاب که حکمشان لغو شده است، به شکایت آمدند. به آقای موسوی اردبیلی گفتم، معلوم شد می‌خواهند آنها را استخدام کنند.