خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • ماموریت هاشمی به وزارت خارجه درباره عربستان

ماموریت هاشمی به وزارت خارجه درباره عربستان

حضور ۵۰ رئیس جمهور در غیر متعهدهای زیمبابوه

  • چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۶۵
چهارشنبه 19 شهریور 1365  به امور جنگ پرداختم. آقای رفیق‌دوست خواست نماینده لیبی را که حامل پیام سرگرد ]عبدالسلام[ جلود ]عضو شورای فرماندهی جماهیری لیبی[ است، بپذیرم. گفتم به مجلس بیاید.شب سران قوا و وزرای نفت و خارجه در منزل ما بودند. فاطی خانه‌داری کرد. به وزیر نفت اجازه دادیم، قطعات لازم را برای ترمیم خرابیهای بمباران بخرند. احتمال بروز مشکل در رابطه با سوخت با تشدید جنگ وجود دارد و اجازه دادیم برای ذخیره کردن سوخت زمستان، بنزین و گازوئیل کوپنی شود. در مورد قیمت نفت، و نفت و گاز قم و... مذاکره شد. با درگیری بارزانی‌ها با نیروهای ترکیه در راه نفوذ به مراکز مورد نظرشان مخالفت شد. در خصوص روابط باعربستان به وزرات خارجه ماموریت داده شده، با توجه به اظهارات اخیر سعودی‌ها در خصوص ادعای عدم کمک به عراق و علاقه به تحسین روابط با ما اقدام کنند. در مورد فرانسه و کویت هم بحث شد. آقای خامنه‌ای گزارشی از اجلاس حراره داد. قرار بود امشب به عراق موشک بزنیم، اما به خاطر عدم هماهنگی با ماموران لیبی به تاخیر افتاد. امروز هم عراق به تبریز و به یک کشتی حمله کرده است.