خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • جمعه ۷ شهریور ۱۳۶۵

جمعه 7 شهریور 1365  تا ساعت ده ونیم صبح در خانه مطالعه کردم. برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم. عصر احمدآقا تلفنی گفت که آقای کروبی می‌گوید ده نفر باقی نیستند، دو سه نفری هستند. قرار شد خود ایشان از فهد تشکر کند. شب ارتباطات تلفنی زیادی با جبهه و قرارگاه خاتم داشتم. هماهنگی سپاه و نیروهای ارتشی که باید عملیات را از لحاظ پدافند و توپخانه و هوایی پشتیبانی کند، ضعیف است. در اصفهان بر سر مدیریت فرودگاه قدیم که به سپاه سپرده شده، بین سپاه و هوانیروز درگیری بروز کرده که گفتم هیأتی برای رسیدگی به آنجا بروند.