خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • قولی که معاون حافظ اسد از آیت‌الله خامنه‌ای گرفت

قولی که معاون حافظ اسد از آیت‌الله خامنه‌ای گرفت

"تا دو هفته کشتی‌های عربستان را نزنید"

  • شنبه ۱ شهریور ۱۳۶۵
شنبه 1 شهریور 1365  تمام روز در منزل بودم. کار عمده‌ام، مطالعه گزارش‌ها و انجام کارهای عقب مانده چند روز مسافرت بود. خبر دادند آقای عبدالحلیم خدام معاون رئیس جمهور سوریه به ایران آمده و می‌خواهد با من هم ملاقات کند. ملاقات محدود شد. شب آقای خامنه‌ای خبر دادند که بیشتر برای وساطت در مورد برخورد ما با عربستان سعودی آمده و خواسته است که کشتی‌های عربستان را در سیاست مقابله به مثل نزنیم و ادعای فهد را در خصوص عدم همکاری با عراق در زدن سیری و... عدم ایذاء زوّار بازداشت شده در عربستان را گفته و بالاخره از آقای خامنه‌ای قول گرفته که تا دو هفته دیگر، کشتی‌های عربستان را نزنیم. عصر دکتر روحانی آمد و گزارش سفرش و وضع سمینار لندن را داد. او را در جریان اوضاع جاری جنگ قرار دادم. شب استاندار کرمان آمد و گزارش اوضاع را داد و در مواردی استمداد کرد. مهدی و آقای رحمانی از جبهه تلفن کردند. حالشان خوب است و مشغول آموزش‌اند. برای عملیات آینده آماده می‌شوند.