خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • حمله هوایی عراق به سدهای دز و شهید عباسپور

حمله هوایی عراق به سدهای دز و شهید عباسپور

انفجار بمب در مقابل صحن مطهر قم

  • شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۶۵
شنبه 25 مرداد 1365   در منزل بودم. وقتم با مطالعه گذشت. عصر خبر رسید که عراق به تاسیسات دو سد دز و شهید عباسپور حمله کرده و یک فروند میراژش ساقط شده و کمی هم خسارت وارد شده است. نامه مفصلی به محسن رضایی نوشتم که آقای دانائی ببرد ولی نرسید. نزدیک غروب احمدآقا آمد. مطابق معمول درباره جنگ و سفر مشهد و انفجار قم صحبت کردیم. معتقد است نباید به مشهد سفر کنم. امروز در مقابل درب جنوبی صحن مطهر قم، بمبی که در اتومبیلی کار گذاشته شده بود منفجر شده و یازده نفر شهید و یکصد نفر مجروح داشته است. به مسئولان نظامی گفتم زدن تاسیسات بصره را که از دیشب متوقف شده بود، مجدداً شروع کنند.