خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • گلایه از فشار سپاه به وزیر دفاع!

گلایه از فشار سپاه به وزیر دفاع!

نصیحت هاشمی به مخالفان دانشگاه آزاد اسلامی

  • چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۶۵
چهارشنبه 22 مرداد 1365  ساعت هشت به مجلس آمدم. ]آقای یوناکا نومورانو[ سفیر ژاپن آمد. نامه آقای ]شینتارو[آبه ]وزیر خارجه ژاپن[ را آورد و برای نجات گروگانهای آمریکایی در لبنان استمداد کرد. گفتم آمریکا تعهد کند که برای نجات زندانیان در کویت تلاش نماید. این خواست سازمان جهاد اسلامی لبنان است.همچنین قطعات خریده شده ما که در انبارهای آمریکا مانده و یازده هلی‌کوپتر ما را که در ایتالیا با توقیف آمریکا مانده، بدهند تا کمک کنیم و اضافه کردم به نظر می‌رسد آمریکا در این موضوع جدی نیست، اگر جدی باشد اینها خواسته‌های زیادی نیست. اگر این کارها را بکند، گامی هم در جهت عادی سازی روابط که خواست آمریکا و ژاپن است، برداشته است.جمعی از فرهنگیان که سمیناری برای تغییر نظام آموزشی داشته‌اند، آمدند. برای آنها صحبت کردم. قبل از جلسه آقای اسدی لاری از اظهاراتی که آنها را متهم به اعمال سیاستهای خطی کرده‌اند ابراز ناراحتی کرد. آقایان سرهنگ ]محمدحسین[جلالی ]وزیر دفاع[ و ]اکبر[ترکان آمدند و در ارتباط با فشارهایی که از طرف سپاه بر آنها وارد می‌شود، شاکی بودند. تاکید کردم که با سپاه بسازند و قول دادم که آنها را هم نصیحت کنم. جمعی از اعضای شورای مدیریت انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمدند. از عدم حمایت مطلق ما از ایشان گله داشتند. توضیحاتی دادم و نصیحت کردم که تندروی نکنند و از آنها خواستم به جای مخالفت با دانشگاه آزاداسلامی، با آن همکاری کنند که اگر انتقادی دارند رفع شود.ظهر آقایان ]بیژن نامدار[زنگنه ]وزیر جهاد سازندگی[ و ]غلامرضا[ فروزش آمدند و از مشکلات جهاد و نیازها و خدماتشان گفتند. سرهنگ ترابی و سرهنگ ]منصور[ ستاری ]معاون طرح و برنامه نیروی هوایی[ آمدند. برای پدافند اصفهان و جزیره سیری بحث شد. به ظّن قوی به نظر می‌رسد عراق در حمله به سیری از کمک کشورهای همسایه استفاده کرده است. ]آقای رضا امراللهی[ رئیس سازمان انرژی اتمی آمد و ابتکار هدف لیزری برای توپ‌ها را گفت. عصر شورای‌عالی دفاع جلسه داشت. بعد از جلسه مصاحبه کردم. شب مهمان احمدآقا بودیم. امام هم شرکت کردند. آقای خامنه‌ای از امام خواستند که ارشادات خاص معنوی بفرمایند. امام تاکید بر خدمت به مردم و توجه به خدا و عبادت فرمودند و گفتند مطالب خاص ویژه‌ای ندارند.