خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۶۵

پنجشنبه 26 تیر 1365  به علت تاخیر چند نماینده، جلسه با سه چهارم ساعت تأخیر، رسمی شد. قبل از شروع از بی نظمی نمایندگان انتقاد کردم و تهدید به اجرای کیفرهای پیش بینی شده کردم. تا آخر در جلسه بدون تنفس ماندم و بعضی از مرخصی‌ها را لغو کردم. بعضی از نمایندگان آمدند و از حمایت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به اتفاق آراء از آقای ناطق]نوری[ اظهار ناراحتی کردند. دنبال راهی هستند که اتفاق آراء نباشد که به معنای حمایت من و آقای خامنه‌ای از ایشان است.عصر فرستادگان ویژه سرهنگ قذافی آمدند و پیشنهاد همکاری ما و لیبی برای مبارزه با توطئه سقوط قیمت نفت را داشتند. نکاتی مطرح کردم و قرار شد پس از بردن پیام ما برای آقای قذافی جواب بدهند. آقای کنگرلو آمد و پیشنهاد جدید آمریکایی‌ها را در خصوص دادن امتیاز برای جلب کمک ما به آزادی گروگانها را آورد. امشب بعد از یک هفته به منزل رفتم.