خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۵

چهارشنبه 25 تیر 1365  تا هنگام تنفس در جلسه علنی ماندم. گرما زده و خسته بودم. آقای‌هادی غفاری به دفترم آمد و از روزنامه رسالت و خط مقابل اظهار ناراحتی کرد. نامه‌ای در مورد آموزش سریع پرسنل ضد هوایی‌ها و ساحل به دریاها به نخست وزیر چین نوشتم که آقای ]حمید[میرزاده ]معاون نخست وزیر[ به چین ببرد. عصر در جلسه مجلس خبرگان شرکت کردم. بحث عدم تفکیک مرجعیت از رهبری مطرح بود. گرچه به نتیجه مصّوب رسمی نرسیدیم، ولی در پایان رای تمایل حضار به لزوم وحدت رهبر و مرجع اظهار شد. شب سران قوا و احمدآقا مهمان من بودند. در این جلسه درباره فرمانده نیروی زمینی بحث کردیم که قرار شد آقای ]حسین[حسنی سعدی باشد. درباره کالاهای ]مانده[ در خارج بحث شد و هم درباره پیشنهادی درخصوص دادن چند میلیارد دلار نقد به ایران که نفت آن را در سالهای بعد ببرند. شب را در مجلس ماندم. تمام این هفته به خانه نرفتم. برای فرماندهان ارتش و سپاه از امام وقت ملاقات گرفتم و ابلاغ کردم.