خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • پاسخ تند خلخالی به نطق آذری قمی

پاسخ تند خلخالی به نطق آذری قمی

گلایه مصطفی ایزدی به هاشمی از خود محوری‌ها در سپاه

  • دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۶۵
دوشنبه 23 تیر 1365  از ساعت هشت صبح تا ظهر جلسه مجلس خبرگان داشتیم. آقای ]صادق[خلخالی در نطق پیش از دستور در جواب آقای ]احمد[آذری ]قمی[، حرفهای تندی گفت. عصر آقایان ]محمد مهدی[دستغیب و ]غلامحسین[جمی امام جمعه آبادان آمدند. با آقای جمی درباره جنگ زدگان و حفظ نخل‌های آبادان مذاکره شد. آقای شیرازی امام جمعه مشهد آمد و از دخالت‌ها در امور اجرایی استان و مخصوصاً کمیته و استانداری گله داشت. توصیه به همکاری و رفاقت کردم. آقای ]مصطفی[ایزدی ]فرمانده قرارگاه حمزه[ آمد و از عملیات مهران گزارش داد. از خود محوری‌ها در سپاه وعدم مراعات ضوابط گله داشت و به ایجاد کنترل از طرف امام در سپاه توصیه می‌کرد. آقای سرگرد دادبین آمد. از باند حجتّیه در ارتش اظهار نگرانی کرد و درباره فرمانده نیروی زمینی در آینده حرف‌هایی داشت و از حساسیت ارتشی‌ها گفت. آقای ]فریدون[ مهدی نژاد آمد. درباره اوضاع پاکستان، هند، قبرس و لبنان بحث شد. شب همراه اعضای مجلس خبرگان، جامعه روحانیت مبارز، شورای نگهبان و شورای‌عالی قضایی مهمان رئیس جمهور بودیم. آقای مشکینی ]رئیس مجلس خبرگان رهبری[ و من برای حضار صحبت کردیم.رئیس جمهور اطلاع دادند که امام به نخست وزیر فرموده‌اند کسی را به جای رئیس نظام پزشکی نصب کنند و ایشان دکتر ]هادی[منافی را نصب کرده است. احمدآقا اطلاع داد که آقای منتظری مخالف سخت گیری و شدت عمل نسبت به پزشکان اعتصابی است. امروز جمعی از پزشکان به عنوان اعتراض به لایحه نظام پزشکی، دست از کار کشیده بودند ولی امام به آقای منتظری پیغام داده‌اند که در این امر دخالت نکنند، تا نیروهای امنیتی و قضائی وظیفه خود را انجام دهند. شب در مجلس ماندم.