خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1365/ کتاب «اوج دفاع»

  • شنبه ۲۱ تیر ۱۳۶۵

شنبه 21 تیر 1365  از برنامه تسخیر اسکله العمیه استخبار کردم. معلوم شد نتوانسته‌اند تصرف کنند، اما مدعی هستند که یک هواپیما و دو هلی‌کوپتر عراق را سرنگون و دو قایق را غرق کرده‌اند. در جلسه علنی مجلس شرکت کردم. طرح دو فوریتی کیفیت انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مطرح بود. صف بندی جدی و جو مجلس پشیمانی بود. هدف صاحبان طرح، مبارزه با انتخاب شدن آقایان دکتر ]محمدعلی[هادی و ]سید محمد[اصغری و ]گودرز[افتخار جهرمی است. با کنترل شدید، جلسه را اداره کردم. کلیات طرح رد شد. نامه پاسخ ]آقای ری‌شهری[ وزیر اطلاعات در خصوص جعلی بودن اسنادی که اخیراً علیه دکترهادی پخش شده، رسید. گفتم آن را بین نمایندگان توزیع کنند. خوشحال شد. ساعت سه ونیم بعد از ظهر جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان در دفترم تشکیل شد. دستور جلسه را تنظیم کردیم. از ساعت چهار تا هفت ونیم جلسه خبرگان داشتیم. مسأله لزوم مرجعیت فعلی رهبر یا عدم لزوم آن مطرح بود. شام را با اعضای خبرگان در سالن کتابخانه مجلس خوردم. تا دیر وقت کارهای دفترم را انجام دادم و گزارش‌ها را خواندم. با نخست وزیر و آقای موسوی اردبیلی در مورد نحوه برخورد با پزشکانی که تهدید به اعتصاب 24 ساعته کرده‌اند، صحبت کردم.