خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مخالفت متقابل صیاد شیرازی و سپاه با هم !

مخالفت متقابل صیاد شیرازی و سپاه با هم !

کمکی که نخست وزیر از هاشمی خواست

  • سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۶۳

    [آقای میرحسین موسوی] نخست وزیر، تلفنی برای نصیحت مخالفان مهندس [حسین] نیلی [وزیر معادن وفلزات]، از من کمک خواست که در رابطه با انتقال دفتر [شرکت] فولاد از اصفهان به تهران، او را تحت فشار قرار داده‏اند.

    عصر، آقایان صیاد [شیرازی] و [محسن]رضائی آمدند. راجع به عملیات پیشنهادی جدید، نظر ستادهای خودشان را آوردند. به پیشنهادی سپاه دو امتیاز بیشتر داده بودند - 7 به 5 - ولی در اصل با هر دو مخالفت داشتند و آقای صیاد [شیرازی] هم با پیشنهاد سپاه در شمال [غرب کشور] موافق نبود. مقداری درباره اداره جنگ صحبت شد و تقریباً باز همان مسئله فرماندهی واحد، برای حل مشکل، توسط آقای صیاد [شیرازی] مطرح گردید؛ البته به شکلی نرمتر. قرار شد تا روز جمعه پس از دریافت نظرات فرماندهان اعزامی به منطقه، نظر نهائی بدهند.