خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نظر هاشمی درباره کتابخانه مجلس

نظر هاشمی درباره کتابخانه مجلس

بررسی نظام وظیفه مجانی در کمیسیون دفاع مجلس

  • دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۲

دوشنبه 31 مرداد 1362

    تا ساعت هفت صبح مطالعه کردم. به دیدار محل کتابخانه جدید رفتم. به خاطر کمی جا، کتابخانه مجلس را به محل موزه نگارستان - در باغ کاخ مرمر سابق، مجاور مجلس - انتقال داده‏ایم. محل خوبی است و دکور خوبی درست کرده‏اند؛ اما مراجعه کم است و در حقیقت، کتابخانه بی‏استفاده است؛ با آن همه کتاب و 15 نفر پرسنل. در تهران، خیلی کتابخانه‏ها، چنین وضعی دارند؛ شاید در خیلی جاها، چنین است؛ من چون با کتابخانه مدرسه فیضیه قم سر و کار داشته‏ام - که مراجعه خیلی زیاد دارد - این‏گونه موارد، برایم قابل قبول نیست.

    در کمیسیون دفاع مجلس، برای مشورت در طرح ارتش نوین شرکت کردم؛ مدتها است، روی این طرح کار کرده‏اند. تکمیل شده و تغییرات عمده‏ای داده‏اند. دو سه اعتراضی که از دفتر مشاورت امام به من گفته بودند، مطرح کردم. تفاوت درجه دار و افسر و مشکل افسر شدن همافران و عدم ورود دفتر مشاورت امام در سازمان ارتش و راجع به اینکه اصلاً نظام وظیفه اجباری مجانی داشته باشیم یا اینکه کل ارتش حرفه‏ای و داوطلبانه باشد، هم بحث شد. به جایی نرسید. در مجموع، در جهت رفع تبعیض و نزدیک شدن به عدالت و مساوات، چیزهای خوبی در طرح گنجانده شده است.

    پیش از ظهر و ظهر در دفترم چند ملاقات داشتم. عصر جلسه کانون نمایندگان حزبی در مجلس داشتیم. از عدم تحرک و انسجام حزبی‏های مجلس، شکایت کردم. قرار شد فعال شویم و اشکالات برطرف شود و استیضاح آقای ناطق [نوری] در دستور کار حزب قرار گیرد؛ راجع به ضررهای احتمالی استیضاح هم صحبت کردم.

    آقای [محسن رفیق دوست] وزیر سپاه با معاونانش آمدند. گزارشهایی دادند. شب به خانه آمدم. مصاحبه منافقان نادم را - که از تلویزیون پخش می‏شد - تماشا کردم، جالب است؛ ولی چون زیاد اتفاق افتاده، ممکن است، زیاد جاذبه نداشته باشد.

    برای کسانی که می‏دانند در زمان رژیم قبل، اظهار ندامت و مصاحبه از سوی نیروهای مبارز مسلمان، به ندرت اتفاق می‏افتاد، بسیار جالب و مهم است و حتی وسیع‏تر از ابراز ندامت توده‏ایها در زمان گذشته و مسأله مجله "آیینه عبرت" که افسران تائب توده‏ای منتشر می‏کردند.